پایگاه مقاومت بسیج قائم (عج)
 
دوشنبه 20 آذر 1396 -

رای به سایت :
280
محبوب

شهیدابوالحسن چیذری

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:  خرمشهر