تاریخ : دوشنبه 11 دي 22:56
کد خبر : 632178
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

برگزاری حلقه صالحین نوجوان

برگزاری حلقه صالحین نوجوان

برگزاری حلقه صالحین

به گزارش قسم از برگزاری حلقه صالحین نوجوانان در پایگاه کوثر انجام شد حوزه 138مومنین  ناحیه مقاومت بسیج جماران ،


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ