رای به سایت :
39
محبوب
حوزه 138مومنین
ناحیه مقاومت بسیج جماران
پنجشنبه 27 مهر 1396 -
به مناسبت روز عفاف و حجاب اهداء گل و شیرینی در شهرک شهید چمران
به مناسبت روز عفاف و حجاب اهداء گل و شیرینی در شهرک شهید چمران

به مناسبت هفته عفاف و حجاب برنامه پذیرایی و اهداء شاخه گل به ساکنین شهرک شهید چمران صورت گرفت.
calendar
تاریخ : 1396/04/23 - 13:51
0
محبوب  
رای به خبر :