رای به سایت :
35
محبوب
حوزه 138مومنین
ناحیه مقاومت بسیج جماران
یکشنبه 29 مرداد 1396 -
اردوی رامسر طرح شهید بهنام پایگاه شهید چمران حوزه 138
اردوی رامسر طرح شهید بهنام پایگاه شهید چمران حوزه 138

از جوانان خودجوش و معتقد پایگاه شهید چمران در طرح شهید بهنام دعوت به عمل آمد که با شرکت در اردوی رامسر در جهت کسب ارتقای علمی و آموزشی و تفریحی قدمی در شکوفایی استعداد جوانان باشد.
calendar
تاریخ : 1396/04/23 - 13:38
0
محبوب  
رای به خبر :