رای به سایت :
40
محبوب
حوزه 138مومنین
ناحیه مقاومت بسیج جماران
یکشنبه 30 دي 1397 -

سوتی من و تو درباره وضعیت شهر ایذه
سوتی من و تو درباره وضعیت شهر ایذه
    تاریخ› پنجشنبه 14 دي 1396 - 04:38

در پی اعتراضات اخیر برخی افراد فرصت‌طلب، شبکه ضدانقلاب من و تو از فرصت سوء استفاده و ادعای مضحکی را درباره سقوط شهر ایذه مطرح کرد.

اجازه ی دخالت نمیدهیم
اجازه ی دخالت نمیدهیم
    تاریخ› پنجشنبه 14 دي 1396 - 04:36

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

RSS