رای به سایت :
91
محبوب
حوزه 131 والفجر
ناحیه مقاومت بسیج جماران
یکشنبه 30 دي 1397 -

اجازه ی دخالت نمیدهیم
اجازه ی دخالت نمیدهیم
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 19:55

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

RSS